NIEUWBOUW EN VERBOUWINGSWERKEN Ondernemersnummer 0400.000.680. RPR Brussel